Využití luskovino-obilných směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice

LCI Organic

Norsko - český výzkumný projekt zaměřený na luskovinno-obilné směsky

Období realizace: 12/2008 - 05/2010

Registrační číslo: A/CZ0046/1/0024

Luskovino-obilné směsky (LOS) byly již v tradičním zemědělství (ještě před nástupem intenzivního velkoplošného zemědělství) využívanou součástí osevního postupu na orné půdě. Zlepšující efekt pro půdu i kvalitní produkce zrna (luštěniny a obiloviny) jsou historicky známé. V současné době se však příliš nevyužívají. Je zřejmé, že prakticky využitelné, ale experimentálně ověřené, poznatky pro zlepšení krmné základny EZ v ČR chybí. Je třeba nabídnout ekozemědělské praxi v ČR náhradu za nedostatkové obiloviny a riskantní a drahé dovozy (GMO sója). Řešením mohou být LOS, které netrpí chorobami ani škůdci, dobře se udržují v bezplevelném stavu a navíc díky přítomnosti luskovin obohacují osevní postup o dusík (fixace vzdušného dusíku do půdy).

Je nutné nově ověřit jejich možné složení s ohledem na podmínky ekologického zemědělství, s ohledem na nové odrůdy, potenciální zaplevelení, mechanizaci používanou v EZ, ekonomiku pěstování a hlavně výživnou hodnotu krmiv.

Tento výzkumný projekt navazuje na výzkumné úkoly Agritecu a Bioforsk Organic, ve vlastním experimentu je rozšíří o nové poznatky, ověří v poloprovozním výzkumu na konkrétních ekologických podnicích.

English version

Projekt podpořen Finančními mechanizmy EHP a Norska a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu.

logologo

 

 Nová příručka

Pěstování luskovino-obilných směsek v ekologickém zemědělství
Výsledky pokusů na vybraných ekofarmách v ČR

Luskovino-obilné směsky (LOS) mají v zemědělství dlouhou tradici jako součást osevního fotopostupu na orné půdě a zlepšení krmivové základny. LOS představují výbornou předplodinu v osevním postupu, mají pozitivní vliv na kvalitu půdy, jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, potlačují plevely a obohacují půdu o dusík. Jedná se o celou řadu otázek, od volby druhů a odrůd plodin a jejich vzájemného poměru při pěstování přes experimentální ověření vlivu na výskyt chorob, škůdců a plevelů, až po kvalitu a výživnou hodnotu produkce a ekonomiku. Zkušeností a poznatků s pěstováním LOS v podmínkách konvenčního zemědělství je poměrně velké množství, naproti tomu prakticky využitelných a experimentálně ověřených poznatků v podmínkách ekologického zemědělství je naprostý nedostatek. Tento stav dal podnět k formulaci dvou výzkumných projektů, které experimentálně ověřují využití LOS v ekologickém zemědělství na vybraných ekofarmách v ČR a jejichž průběžné výsledky jsou shrnuty v této publikaci. Tato publikace je snahou o souhrn všech dosud známých informací pro praxi.

Publikace pouze v elektronické verzi ke staženíBioinstitut, o.p.s., Mendelova univerzita v Brně a Agritec, s.r.o.hrách
seminář

Luskovino-obilní směsky v ekologickém zemědělství - nové poznatky pro praxi

KDY: úterý 9.3.2010
KDE: Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava

Program semináře a organizační informace

Fotografie ze seminářeNová příručka

Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdyzizaly

Příručka nabízí informace o prospěšnosti žížal pro půdu a zemědělství, o biologii, druzích a životě žížal. Žížala je zde jako pomocník, kterým žádný zemědělec nepohrdne. Pracuje zdarma, živí se půdou a rostlinnými zbytky, pečlivě zpracovává půdu, zlepšuje dostupnost živin pro rostliny a podporuje růst rostlin.

Překlad této publikace vznikl na základě spolupráce mezi Bioinstitutem a Bioforsk
Organic v rámci norsko - českého výzkumného projektu "Využití luskovino-obilních směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice".

Příručka ke stažení

Informace a objednávky v sekci PUBLIKACEAkcePOLNI DEN

Polní den s tématem luskovino-obilných směsek a kvality půdy v EZ

KDY: pondělí 29.6.2009
KDE: farma Čechovi v Postřelmově (okr. Šumperk)

PODROBNÉ INFORMACE A PROGRAM

FOTOGRAFIE Z AKCEprintTisk| weiterempfehlenDoporucit stránku

© FiBL/ Bioinstitut | Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace 03/22/2012 | Komentár webmastrovi