Spolupráce

 

 • Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL – Švýcarsko, Německo, Rakousko
 • PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk a jeho regionální pobočky
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • Nadace Sonnenwiese Stiftung, Lichtenštejnsko
 • IFOAM EU Group, Brusel
 • Bioforsk – Norský institut pro výzkum v zemědělství a ŽP, Norsko
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Státní rostlinolékařská správa, pracoviště Brno
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • Státní veterinární správa
 • KEZ, o. p. s.
 • Daphne ČR
 • Agritec, s. r. o.
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • PRO-BIO Liga
 • Ekologické farmy zapojené do sítě Ekozemědělci přírodě


printTisk| weiterempfehlenDoporucit stránku

© FiBL/ Bioinstitut | Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace 08/13/2010 | Komentár webmastrovi